Catàleg Light

Catàleg Light


El nou catàleg d'IL·LUMINACIÓ inclou més de 30 productes entre lluminàries, projectors, balises, mòduls Retrofit, columnes i punts de llum. Una de les ofertes més completes en enllumenat públic amb tecnologia LED, tota de fabricació i desenvolupament propi, sota la marca NOVATILUX.

La tecnologia Novatilux, 100% dissenyada i patentada per NOVATILU, permet adaptar qualsevol lluminària a les necessitats de cada projecte sense renunciar a unes especificacions d'alt nivell. Així, els mòduls s'ajusten en potència, nombre de LED's, distribució lumínica, temperatura de color... El resultat és un producte d'alta rendibilitat i eficiència, amb un consum i un cost mínim i amb una vida mitjana superior a les 100.000 hores.

Altres descarregables

  • Quadríptic Light

    Quadríptic Light


    Desplegable que serveix de guia facilitant una visió global de l'oferta de NOVATILU en enllumenat públic. Oferta 100% equipada amb tecnologia LED de ...
  • Il·luminació Industrial

    Il·luminació Industrial


    Amb la voluntat de traslladar la qualitat pròpia de les instal·lacions d'enllumenat públic a l'àmbit industrial, NOVATILU llança la seva proposta ...
Compartir