Zones de joc temàtiques a l'aeroport de Palma

  • Client
    AENA Palma de Mallorca
  • Data
  • Lloc
    Mallorca

Novatilu PLAY amplia el concepte “àrea de joc” en les seves noves instal·lacions per l’aeroport de Palma de Mallorca.

En el cas d’aquesta instal·lació s’afegeix a la actual oferta de zones temàtiques, una aplicació digital amb la finalitat de reforçar l’imaginari construït amb aquestes ambientacions. Mitjançant un senzill codi QR el nen pot accedir a una sèrie de contes curts relacionats amb la temàtica en qüestió i així posar-se en el paper d’un pirata, d’un pilot d’avió, un bomber o un maquinista de tren.

Des del departament d’innovació de la firma d’Il·luminació led i equipament urbà asseguren que el cas de Mallorca és un principi, “aplicar aquesta tecnologia al món dels parcs infantils ens ofereix un ventall de possibilitats molt interessant que seguirem explotant en els nous projectes”

Altres dades:
· 4 zones de joc: PIRATES / AEROPORT (AVIONS) / BOMBERS / TRENS
· Compostes per elements temàtics de joc, paviment de cautxú continu amb diferents colors, tanca perimetral i vinils d’ambientació a les parets.