Disseny i Fabricació d'enllumenat públic

per a il·luminació vial, urbana, ornamental, industrial, túnels i poliesportius, amb la màxima eficiència energètica gràcies a la tecnologia de fabricació pròpia, NovatiLUX. Il·luminació exterior amb Lluminàries LED, Mòduls LED NovatiLUX, Balises, Projectors, Punts de Llum, Faroles, Columnes i Braços. Pots comprar lluminàries LED, consulta el nostre catàleg d'il·luminació exterior. Ajuntaments, constructores, instal·ladors, arquitectes i projectistes, podeu sol·licitar pressupost per tenir el millor preu.

Consulta els nostres projectes d'Il·luminació amb la màxima eficiència energètica.