Il·luminació Esportiva

El nostre objectiu és proporcionar les condicions lumíniques necessàries per practicar i gaudir de les activitats amb normalitat, tant a esportistes com espectadors. Novatilu investiga i desenvolupa solucions d'il·luminació sota les consignes de sostenibilitat, qualitat, tecnologia i disseny.