Il·luminació Ornamental

Amb una finalitat decorativa, a més de cobrir les necessitats lumíniques, la il·luminació ornamental és pur art. No hi ha regles, el dissenyador és l'artista que pinta i dóna color a cada projecte en particular. Nuclis urbans antics, Zones Històriques, Espais singulars, etc. Tot i ser de disseny clàssic, aquesta lluminàries compleixen amb tots els requisits exigibles del reglament d'eficiència energètica.