Il·luminació amb projectors

Per a l'enllumenat exterior de ciutats i edificis o per a il·luminació industrial, de poliesportius, etc. A la champions de l'eficiència amb la menor inversió i una màxima eficiència. Estalvi en tots els sentits amb els projectors Avenue, UFO, Forma, Circular i Alpha.

Veure més lluminàries LED:

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris