Ref. UF3

Font Cuadrada

Fabricació:
Font quadrada d'acer zincat amb protecció especial a la corrosió. Aixeta i suport niquelats. Reixa de fosa dúctil, marc d'acer per a la recollida d'aigua.

Acabat:
La font és pintada amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols grisa. La reixa en pintura polièster al forn color negre forja.

Instal·lació:
Fixació al terra mitjançant 4 cargols M10, no subministrats.

Dimensions

Mobiliari Urbà amb bancs, papereres, pilones, jardineres i equipament , Fonts , UF3 Font Cuadrada ,
  • A-300mm
  • B-800mm
  • H-1010mm
  • H1-850mm

Especificacions

  • Minusvàlids
    Minusvàlids
  • Fixació terra cargols
    Fixació terra cargols
Compartir

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris