Ref. HFLEXLED

Pilona Flexible Lluminosa amb LED

Descripció:

Pilona lluminosa amb LED, fabricada en poliuretà flexible de color negre (opcional en vermell, verd, groc o blau), que resisteix als raigs UV, amb una banda reflectora en la part superior.
Es fabrica en variant fixa o mòbil. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys.
Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.
Ancoratge recomanat: Per encastament.

Dimensions

Mobiliari Urbà amb bancs, papereres, pilones, jardineres i equipament , Pilones , HFLEXLED Pilona Flexible Lluminosa amb LED ,
  • ØA - 100
  • H - 1040
  • H1 - 190
Compartir

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris