Ref. HFLEXLEDSOL

Pilona Flexible lluminosa amb LED Solar

Descripció:

Pilona lluminosa amb LED solar, fabricada en poliuretà flexible color negre (opcional en vermell, verd, groc o blau), que resisteix als raigs UV, amb una banda reflectora en la part superior.

Es fabrica en variant fixa o mòbil. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.

Ancoratge recomanat: Per encastament.

Dimensions

Mobiliari Urbà amb bancs, papereres, pilones, jardineres i equipament , Pilones , HFLEXLEDSOL Pilona Flexible lluminosa amb LED Solar ,
  • ØA - 100
  • H - 1030
  • H1 - 190
Compartir

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris