Ref. PCE04

SIRI

FUSTA
Fusta laminada de pi escandinau, certificada per PEFC i FSC conforme a la Normativa EN351/EN335. Tractada en autoclau mitjançant TANALITH, classe de resistència GL24 (risc IV). En condicions meteorològiques variables, la fusta pot presentar petites esquerdes que NO redueixen la seva durabilitat. Aquesta fusta no es torça ni es distorsiona. La resina i els nusos són la seva part natural. Plataformes en Tauler Fenòlic Antilliscant de 21mm i innocu, resistent al desgast i l'abrasió. Amb protecció lateral impermeable.

PLÀSTIC
Polietilè, polipropilè, poliamida. HDPE de 19mm, color uniforme, resistent a la intempèrie i el cultiu de bacteris i fongs. Per la seva capacitat elàstica, actua com a amortidor d'impactes, resultant molt difícil la seva ruptura. No són tòxics i compleixen amb la norma EN 71, part 3.

METALL
Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a l'abrasió, la corrosió, els químics i les taques, molt resistent a la intempèrie.

CARGOLERIA
Cargoleria electrogalvanitzada i d'acer inoxidable, qualitat 8.8 DIN267, AISI-304.

CORDES
Xarxes de corda armada antivandàlica: Ø 16mm, 6 fils d'acer trenats recoberts de polipropilè. Connectors d'alumini.

Dimensions

Parcs infantils amb gronxadors, tobogans i jocs infantils , Línia Educa , PCE04 SIRI ,
Parcs infantils amb gronxadors, tobogans i jocs infantils , Línia Educa , PCE04 SIRI ,

Instruccions

  • 32m2
  • 334x328x392
  • 215cm
  • 3-12a
  • 5hx2
  • 370x9x9
Compartir

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris