Monitorització del soroll a la ciutat

Mesura i monitoritza els nivells acústics de qualsevol font de soroll a la teva ciutat. Eficaç tant en àrees urbanes com a zones aïllades. Ràpida instal·lació i mínim manteniment.

Veure més productes Smart City:

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris