Il·luminació Industrial

Novatilu compta amb un departament d'enginyeria i desenvolupament de nou producte especialitzat en l'estudi dels diferents projectes d'estalvi energètic, acompanyant als clients durant tot el procés d'implantació per obtenir el millor resultat. Per a la il·luminació industrial és imprescindible crear un ambient de seguretat i protecció segons les normes vigents, proporcionant el nivell d'il·luminació i l'homogeneïtat necessària. Els diferents projectors d'aquesta gamma es poden configurar per obtenir l'òptima distribució lumínica. Naus industrials, Grans àrees, etc.

    Il·luminació per a càmeres d'alimentació
    Les lluminàries industrials de Novatilu proporcionen la llum més eficient amb el menor cost en llocs en els quals les condicions ambientals dificulten l'eficiència òptima dels equips. Maximitzen la seguretat per crear un entorn de treball òptim. Pots reduir els costos operatius amb Il·luminació Industrial de Novatilu. Les lluminàries ofereixen el tipus de llum adequada (to de color i qualitat espectral) per ressaltar el color i la qualitat dels productes fent-los més atractius.


    Il·luminació per a càmeres blanques i túnels de congelat
    Novatilu ofereix la millor qualitat lumínica amb les seves lluminàries eficients dissenyades per a temperatures extremes de fins a 50 graus sota zero. D'alt rendiment, resistents a les dures condicions de treball i fabricades amb materials no tòxics. Pantalles amb protecció de policarbonat i amb tractaments especials com l'anoditzat són alguns dels acabats que oferim perquè no interfereixi en el processament dels aliments, ni en el manteniment de la càmera, complint així amb la normativa més estricta del sector de l'alimentació . Vam desenvolupar lluminàries que suporten les condicions industrials més severes.