Projector Milan S per a passos subterranis

  • Data
  • Lloc
    Sant Joan Despí

Novatilu il·lumina els passos subterranis a Sant Joan Despí, autopista B23.

Aquestes instal·lacions estan pensades per a una doble funcionalitat, la il·luminació de la calçada per als vehicles, i també la il·luminació en el pla vertical i horitzontal de les voreres per a vianants i bicicletes atès que són uns passos molt freqüentats.

Productes utilizats en
aquest projecte