Reixes i canals

Reixes de fundició i canals de fosa o polipropilè per al sanejament de les ciutats. Classes D-400 o C-250.

Veure més tapes i reixes de fundició:

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris