Embornal de fundició dúctil

Embornals de fàcil instal·lació i manteniment, completament inodors i d'obertura manual. Especials per a pàrquings i zones de vianants.

Veure més tapes i reixes de fundició:

ESCULL LA CONFIGURACIÓ PER


Comentaris