La família MILAN obté el certificat ENEC

NOVATILU obté el certificat ENEC per la família de lluminàries MILAN

Les lluminàries MILAN, la principal característica de la qual passa per tenir un disseny de doble cavitat capaç de baixar en un 50% la temperatura de treball dels equips electrònics, incorporen la més avançada tecnologia LED. Sota el distintiu de la marca NOVATILUX l’usuari trobarà la seguretat d’una tecnologia LED 100% fabricada per NOVATILU. Aquesta marca és un segell de garantia de qualitat amb una fiabilitat incomparable: LEDs amb una vida útil de fins a 109.000 hores i equips protegits amb un dispositiu SPD de 20kA. I per destacar altres prestacions menys tecnològiques però no per això de menor importància, remarcar la obertura sense eines de la lluminària, la seva ròtula orientable o un rang de potencies que poden anar des dels 30W als 150W, arribant fins als 500W si s’inclou la versió projector.
Sens dubte la millor lluminària per a ús vial o funcional que a dia d’avui es pot trobar al mercat.

A més, a NOVATILU, conscients de que amb parlar de fiabilitat no és suficient, comptem amb totes les certificacions: RAEE, ENAC, IAC, RETILAP, i un llarg etcètera que posa la cirereta amb l’obtenció del certificat ENEC.

A Novatilu hem aconseguit el marcatge ENEC per a varies de les lluminàries del nostre porfoli. Aquest marcatge significa haver superar amb èxit les estrictes exigències en matèria de seguretat elèctrica i en el procés de fabricació. ENEC (European Norms Electrical Certifications) ha validat les nostres lluminàries, així com els procediments seguits en la producció i el seu control de qualitat. Es una garantia més per a que els nostres clients confiïn més en els nostres productes.

La gama de productes que disposen del marcatge ENEC son a banda de la família Milan, les lluminàries Agil i Avenue per a il·luminació vial, i com a enllumenat urbà i residencial les lluminàries Innova i Eskade en totes les seves variants.


Descobreix les lluminàries MILAN
Descarrega el nostre catàleg d'IL·LUMINACIÓ
Sol·licita més informació amb el nostre departament comercial