Projector Apolo

  • Data
  • Lloc
    Tarragona

Dissenyat per a il·luminar estadis, pistes esportives i altres grans superficies a l'aire lliure. Amb el projectot Apolo arriba la revolucoió del LED al món del futbol.


Més informació del Projector Apolo
Veure més Projectors
Descarregar Catàleg il·luminació


Productes utilizats en
aquest projecte